Приветствую Вас, Гость!
Çarşenbe, 20.02.2019 Регистрация Вход


Häzirki wagtda “Wi-Fi” arkaly internetden peýdalanýanlaryň sany günsaýyn artýar we käte olarda “ ‘Wi-Fi’ internet haýal işlände näme etmeli?” diýen sorag döreýär.

“TmChaT” bu sorag boýunça birnäçe maslahatlary taýýarlady.

Eger “Wi-Fi” internet haýal işlese:

1. Ilkinji bilen, hemmä mälim bolan usul, “Wi-Fi” routeriňizi öçürip, täzeden ýakyp görüň (перезагрузка).

2. Siziň “Wi-Fi” internetiňizi sizden başga kim ulanýandygyny anyklaň. Belki, köp adam ulanýan bolmagy ahmal we netijede internet haýal işläp biler. Ulanyjylaryň sanyny “Wi-Fi” routeriň sazlamalar sahypasynda görmek bolar.

... Doly oka>>>
Категория: Umumy | Просмотров: 77 | Добавил: Admin | Дата: 16.11.2018 | Комментарии (0)
Munuň üçin bize imo v programmasy gerek bolýa.

imo v - girýäs we imo açylan nomeriňizi ýazyp girýäs, girenden soň azajyk wagt garaşýas.

Друзья друзей - e giriň we gerekli adamyzyň adynyň üstune bassaňyz "Заблокировать" we "Добавить" diýip çykar. Eger-de gerekli adam bolsa "Добавить" düwmesini basyň, gerekmejek bolsa "Заблокировать".


imo v | Ýüklap al
Категория: Umumy | Просмотров: 131 | Добавил: Admin | Дата: 02.11.2018 | Комментарии (4)Bu gun men sizlere imo da "Друзья друзей" - i işletmäni öwretjek. Diýmek -

Настройки >>> Настройки аккаунта имо >>> Изменить номер телефона >≥> girýäs, imo açylmadyk nomeri ýazýas we nomeri çalyşýas. Nomer çalyşandan soň akkaunty çalyşan nomeri ýazyp udalit etýäs we täze akkaunt açýas.

Jemleýji - Siz şu makalada görkezilişi ýaly ýerine ýetiren bolsaňyz "Друзья друзей" işleýä. Hemma üstunlik!!!

Düşunmedik ýeriňiz bar bolsa "Pikirler" de ýazyp galdyryň!
Категория: Umumy | Просмотров: 130 | Добавил: Admin | Дата: 01.11.2018 | Комментарии (0)

Bu saýt Payeer kaşaloga günde belli bir mukdarda rubl (bonus) ýygyp durýa. Haçanda hasabyňyz 1-rubla ýetende ony Payeer kaşaloga çykaryp alyp bolýa.

Hemmä üstunlik!Saýt: Data-Miner.ru

Категория: Umumy | Просмотров: 99 | Добавил: Admin | Дата: 12.10.2018 | Комментарии (1)12 - Oktýabr. Bugunki boljak oýunlar.

Просмотров: 92 | Добавил: Admin | Дата: 12.10.2018 | Комментарии (0)The Telegraph xabaryna gorä "Chelsi" tirneri Mauritsio Sarri tiz arada komandanyň hemişelik edip serkerde belleýär.
Häzirde komandanyň resmi goragçysy bolan Gari Kexill serkerdelik edýä. Sarri muny komanda bilen maslahat etmekçi.
Aýdyşlaryna görä, saýlow Sesar Aspilikueta va den Azar arasynda geçýär.
Категория: Futbool | Просмотров: 80 | Добавил: Admin | Дата: 01.10.2018 | Комментарии (0)Kompýuterlere antiwirus gurnalmagynyň zerurdygyny eýýäm mekdep okuwçylaryndan başlap uly ýaşlylara çenli köp adamlar bilýär. Köpimiziň kompýuterinde antiwirus bar we olaryň maglumat binýadyny (maglumat bazasy) yzygiderli täzeläp durýarys diýsek ýalňyşmarys. Durmuşymyzda möhüm orny eýelän “akylly” telefonlaryň häzirki döwürde kompýuterlerden känbir tapawudy galmady.

Eýsem, telefonlara antiwirus gurnamak zerurmy?

Bilşimiz ýaly, iň köp ulanylýan “akylly” telefonlaryň operasion ulgamlary “Android” we “IOS”-dyr. Bular öňki “akylly” telefonlaryň operasion ulgamlary bilen deňeşdirilende örän tapawutlydyr. Öňler “Java”, “Symbian” ýaly operasion ulgamly telefonlar “akylly” hasaplanýardy.

Şu ýerde bellenilmeli möhüm tapawut: ... Doly oka>>>
Просмотров: 75 | Добавил: Admin | Дата: 30.09.2018 | Комментарии (0)